top of page

RUIME EXPERTISE IN
RUIMTELIJKE ORDENING
EN LANDMEETKUNDE

Opmetingen (dynamische aanpak met zorgvuldige opvolging)

Elk dossier wordt bij ons nauwkeurig opgevolgd door onze experts. We bieden u een flexibele service voor uw opdracht en voeren uw aanvraag volgens afspraak uit. Uw onroerend goed wordt bepaald door zijn afmetingen, hoogte, vorm, oppervlakte en ligging. Onze gedetailleerde opmeting van uw eigendom vormt de technische basis voor een:

  • eigendomsoverdracht (notariële akte)

  • splitsing van een kadastraal perceel

  • stedenbouwkundige handelingen

  • omgevingsvergunning (nieuwe of bijstellingverkaveling)

  • wegenis - en rioleringsontwerp

  • muurovername

  • renovatieproject

  • ruiling

  • ...

Landmeetkantoor Willems bvba

Afpalingen (afbakening van uw eigendommen)

Behalve voor zorgvuldige opmetingen kunt u bij ons ook terecht voor afpalingen. Met een afpaling, uitgevoerd door een beëdigd landmeter, kunt u de exacte afbakening van uw perceel laten vaststellen. We doen dit voor zowel vrijwillige aanvragen als voor opdrachten die doorstromen via het vredegerecht.

Omgevingsvergunning (nieuwe of bijstelling verkaveling)

Land-Expert bv staat ook in voor de opmaak van uw nieuwe verkaveling of een bijstelling van een bestaande verkaveling (verkavelingwijziging). Na een detailopmeting van de bestaande toestand zal een grondig vooronderzoek worden uitgevoerd en ontwerpen worden opgesteld.

Hierna worden, in samenspraak met de klant en de bevoegde instanties (gemeente, provincie ...), de definitieve herinrichtingsplannen plannen opgesteld en verkavelingsvoorschiften vastgelegd. Alle noodzakelijke stukken worden opgevraagd om tot een gemotiveerd aanvraagdossier te komen. Het dossier volgen wij volledig voor u op tot de eigenlijke omgevingsvergunning bekomen wordt.

Wegenis - en rioleringsontwerp (i.c.m. werfopvolging)

Bij opstart van een wegenisdossier (al dan niet gekoppeld aan een verkaveling) zal ook hier na detailopmetingen van de bestaande toestand een even grondig vooronderzoek worden uitgevoerd. Het wegenis - en rioleringsontwerp zal dan opgesteld worden met bijhorende rioleringsstudies, watertoetsen, wegprofielen, lengte- en dwarsprofielen, diverse nutsleidingen en een bestek met kostenraming. Land-Expert bv zal ook instaan voor de opvolging van de werf en het leiden van de werfvergaderingen

Schattingen (VLABEL)

Bij schattingen dient men met een groot aantal factoren rekening te houden om tot een zo realistisch mogelijk resultaat te komen. Onder meer de oppervlakte van het perceel en de woning, de ligging van het goed, de afwerking en onderhoud van de woning ... worden beoordeeld. Aan de hand van deze factoren kan het te schatten onroerend goed vergeleken worden met vergelijkingspunten uit de nabije omgeving. Door onze kennis, opgebouwd door de jaren heen, en onze samenwerking met ons vastgoedkantoor bieden wij onze ervaring aan bij het schatten van de waarde (venaal, gedwongen of huur) van het patrimonium of uw onroerende goederen. Land-Expert bv mag ook schattingen uitvoeren in het kader van een aangifte van nalatenschappen en dit volgens de bepalingen van het Kwaliteitscharter van de Vlaamse Belastingdienst

Plaatsbeschrijvingen

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde, schriftelijke beschrijving van de feitelijke staat waarin het goed zich bevindt voor de aanvang van de huur, concessie of werken en steeds aangevuld met foto's van het beschreven goed. De plaatsbeschrijving wordt tegensprekelijk opgesteld door de betrokken partijen of door een onafhankelijke deskundige zoals de Landmeter-Expert. Alle partijen dienen de gedateerde plaatsbeschrijving te tekenen voor akkoord.

Overbrenging van apotheken

Bij een overbrenging van een bestaande apotheek naar een nieuwe locatie dient er een verslag opgesteld te worden waarbij de invloedssferen van de bestaande apotheek en van de geplande apotheek (afgebakend op grond van de halverwege afstand tegenover de dichts bijgelegen apotheken in alle windrichtingen) worden weergegeven. Land-Expert bv zal aan de hand van geografische en demografische gegevens een verslag afleveren dat moet bijgevoegd worden bij uw dossier van overbrenging.

Landmeten

Zoekt u een landmeter in Vlaams-Brabant voor de uitvoering van uw opdrachten?
Aarzel dan niet om ons te contacteren via het 
contactformulier.

bottom of page